Personvernerklæring

 
I denne forstand garanterer eieren samsvar med gjeldende forskrifter om beskyttelse av personopplysninger, reflektert i organisk lov 3/2018, av 5. desember, om beskyttelse av personopplysninger og garantien for digitale rettigheter (LOPD GDD) . Den er også i samsvar med forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer (RGPD). Bruken av nettstedet innebærer aksept av denne personvernerklæringen samt betingelsene som er inkludert i Juridisk merknad.

Identiteten til den ansvarlige

 • Ansvarlig: Jose Augusto Sousa Gonzalez.
 • NIF: 09806486E
 • Bosted: C/ Campoamor, 78A 5-B, Torrevieja, Alicante – Spania.
 • E-post: info@poolhome.es
 • Kontakttelefon: 644640117
 • Nettsted: https://www.poolhome.es< /li>

Prinsipp brukt i databehandling

Ved behandlingen av dine personopplysninger vil innehaveren anvende følgende prinsipper som samsvarer med kravene i den nye europeiske databeskyttelsesforordningen (RGPD):
 • Prinsipp for lovlighet, lojalitet og åpenhet: Eieren vil alltid kreve samtykke for behandling av personopplysninger, som kan være for ett eller flere spesifikke formål som eieren tidligere vil informere brukeren om med absolutt åpenhet.
 • Prinsipp for dataminimering: Innehaveren vil kun be om de dataene som er strengt nødvendige for formålet eller formålene de er forespurt for.
 • Prinsipp for begrensning av bevaringsperioden: Innehaveren vil beholde personopplysningene som samles inn i den tiden som er strengt nødvendig for formålet eller formålene med behandlingen. Innehaveren vil informere brukeren om den tilsvarende bevaringsperioden i henhold til formålet. Når det gjelder abonnementer, vil Innehaveren med jevne mellomrom gjennomgå listene og eliminere de postene som har vært inaktive i lang tid.
 • Prinsippet om integritet og konfidensialitet: Personopplysningene som samles inn vil bli behandlet på en slik måte at sikkerheten, konfidensialitet og integritet er garantert. Innehaveren tar de nødvendige forholdsregler for å forhindre uautorisert tilgang eller feil bruk av dataene til brukerne av tredjeparter.

Få personopplysninger

For å surfe på nettstedet trenger du ikke å oppgi noen personopplysninger.

Rettigheter

Innehaveren informerer deg om at du har rett til å: angående dine personopplysninger:
 • Be om tilgang til lagrede data.
 • Be om en retting eller sletting.
 • Be om begrensning av behandlingen.
 • Motsette behandlingen.
 • Be om portabilitet av dataene dine.
Utøvelsen av disse rettighetene er personlig og må derfor utøves direkte av den interesserte part, og ber om det direkte fra eieren, noe som betyr at enhver klient, abonnent eller samarbeidspartner som har gitt sine data til enhver tid, kan kontakte eieren og be om informasjon om dataene du har lagret og hvordan du har fått tak i dem, be om korrigering av dem, be om portabilitet av dine personopplysninger, motsette deg behandlingen, begrense bruken av dem eller be om sletting av disse dataene i Innehaverens filer. For å utøve rettighetene dine må du sende forespørselen din sammen med en kopi av ditt nasjonale identitetsdokument eller tilsvarende e-postadresse: info@poolhome.es Utøvelsen av disse rettighetene inkluderer ikke data som Innehaveren er forpliktet til å beholde for administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige formål. Du har rett til effektiv rettslig beskyttelse og til å sende inn et krav til kontrollmyndigheten, i dette tilfellet det spanske datatilsynet, hvis du mener at behandlingen av personopplysninger som angår deg, bryter med forordningen.

Formål med behandlingen av personopplysninger

Når du kobler til nettstedet for å sende en e-post til eieren, abonnere på nyhetsbrevet ditt eller avtale et produkt eller en tjeneste, oppgir du personlig informasjon som eieren er ansvarlig for. Denne informasjonen kan omfatte personopplysninger som f.eksr din IP-adresse, for- og etternavn, fysisk adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon. Ved å oppgi denne informasjonen samtykker du til at informasjonen din samles inn, brukes, administreres og lagres av — Ionos — kun som beskrevet på sidene: Personopplysningene og formålet med innehaverens behandling er forskjellig avhengig av informasjonsfangstsystemet:
 • Skjemaer for inngåelse av produkter eller tjenester: Innehaveren ber om personopplysninger, blant annet: navn og etternavn, identitetsdokument (skattenummer, utlendingsnummer, pass eller oppholdstillatelse), e-postadresse, postadresse, telefon nummer og betalingsdata (betalingsmetoder eller bankdetaljer) for å opprettholde et forretningsforhold med brukeren, sende bestillinger, levere avtalte tjenester og fakturere og innhente de avtalte produktene eller tjenestene.
Det er andre formål som eieren behandler personopplysninger for:
 • For å garantere overholdelse av betingelsene angitt på siden Juridisk merknad og gjeldende lov. Dette kan inkludere utvikling av verktøy og algoritmer som hjelper nettstedet med å garantere konfidensialiteten til personopplysningene den samler inn.
 • For å støtte og forbedre tjenestene som tilbys av dette nettstedet.
 • For å administrere sosiale nettverk. Eieren har tilstedeværelse på sosiale nettverk. Hvis du blir en følger på Innehaverens sosiale nettverk, vil behandlingen av personopplysninger bli styrt av denne delen, samt av de bruksvilkårene, personvernreglene og tilgangsbestemmelsene som tilhører det sosiale nettverket som er passende i hvert enkelt tilfelle og som du tidligere har godtatt. Du kan se personvernreglene til de viktigste sosiale nettverkene i disse lenkene: Innehaveren vil behandle dine personopplysninger for å korrekt administrere din tilstedeværelse på det sosiale nettverket, informere deg om dets aktiviteter, produkter eller tjenester, samt for ethvert annet formål som regelverket for sosiale nettverk tillater. Eieren vil ikke i noe tilfelle bruke profiler til følgere på sosiale nettverk for å sende reklame individuelt.

Sikkerhet for personopplysninger

For å beskytte dine personopplysninger tar innehaveren alle rimelige forholdsregler og følger bransjens beste praksis for å forhindre tap, misbruk, uriktig tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse av disse. Nettstedet drives av: Ionos. Sikkerheten til dataene er garantert, siden de tar alle nødvendige sikkerhetstiltak for det. Du kan se personvernreglene deres for mer informasjon.

Innhold fra andre nettsteder

Sider på denne nettsiden kan inneholde innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsider oppfører seg på nøyaktig samme måte som om du hadde besøkt den andre nettsiden. Disse nettstedene kan samle inn data om deg, bruke informasjonskapsler, legge inn ytterligere tredjeparts sporingskode og overvåke interaksjonen din ved hjelp av denne koden.

Retningslinjer for informasjonskapsler

For at denne nettsiden skal fungere som den skal, må du bruke informasjonskapsler, som er informasjon som er lagret i nettleseren din.

Legitimasjon for databehandling

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine data er:
 • Samtykke fra den interesserte part.
 • Utføring av kontrakten eller anvendelse av pre-kontraktuelle tiltak med den interesserte part, for å levere et produkt eller en tjeneste kjøpt til Innehaveren.
 • For å overholde juridiske forpliktelser.

Kategorier av personopplysninger

Kategoriene av personopplysninger som behandles av Innehaveren er:
 • Identifikasjonsdata.
 • Spesielt beskyttede datakategorier behandles ikke.

Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysningene som er gitt til eieren vil bli oppbevart til du ber om sletting.

Mottakere av personopplysninger

 • Google Analytics er en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc., et Delaware-selskap med hovedkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA («Google «). Google Analytics bruker «informasjonskapsler», som er tekstfiler som ligger på datamaskinen din, for å hjelpe eieren med å analysere bruken av brukere av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av nettstedet (inkludert IP-adressen) vil bli direkte overført og lagret av Google på servere i USA. Mer informasjon på: https://analytics.google.com
Du kan se hvordan Google administrerer personvernet angående bruken av informasjonskapsler og annen informasjon på siden for Googles retningslinjer for personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=es Du kan også se en liste over typene informasjonskapsler som brukes av Google og dets samarbeidspartnere og all informasjon knyttet til deres bruk av informasjonskapsler for annonsering på:

Nettsurfing

Når du surfer på nettstedet, kan ikke-identifiserende data samles inn, som kan inkludere IP-adresse, geolokalisering, en registrering av hvordan tjenestene og nettstedene brukes, surfevaner og andre data som ikke kan brukes til å identifisere deg. Nettstedet bruker følgende tredjeparts analysetjenester:
 • Google Analytics.
Innehaveren bruker informasjonen som er innhentet til å innhente statistiske data, analysere trender, administrere nettstedet, studere nettlesingsmønstre og for å samle inn demografisk informasjon. Innehaveren er ikke ansvarlig for behandlingen av personopplysninger utført av nettsidene som er tilgjengelige via de forskjellige lenkene på nettstedet.

Nøyaktighet og sannhet av personopplysninger

Du godtar at dataene som gis til eieren er korrekte, fullstendige, nøyaktige og oppdaterte, samt at de holdes behørig oppdatert. Som bruker av nettstedet er du alene ansvarlig for sannheten og riktigheten av dataene som sendes til nettstedet, og fritar eieren for ethvert ansvar i denne forbindelse.

Aksept og samtykke

Som bruker av nettstedet erklærer du at du har blitt informert om vilkårene for beskyttelse av personopplysninger, du aksepterer og samtykker til behandling av dem av eieren på den måten og for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. For å kontakte eieren, abonnere på et nyhetsbrev eller komme med kommentarer på denne nettsiden, må du godta denne personvernerklæringen.

Endringer i personvernreglene

Innehaveren forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen for å tilpasse den til ny lovgivning eller rettspraksis, så vel som bransjepraksis. Disse retningslinjene vil være i kraft inntil de er endret av andre behørig publisert.